Anunt privind rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiei publice de executie, Grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol
al Primariei comunei Straoane, Judetul Vrancea, organizat în data de 27.03.2023.