Anunț studiu sociologic!!!

Acest demers face parte dintr-un studiu consultativ ce își propune analizarea opiniei locuitorilor Comunei Străoane cu privire la cadrul lor de viață. Răspunsurile dumneavoastră vor ajuta echipa de specialiști care elaborează Planul Urbanistic General al Comunei Străoane să identifice problemele, pentru a putea formula propuneri care să servească, în mod autentic, dezvoltării comunității. Vă rugăm să acordați 7 minute completării acestui chestionar. Îl puteți completa prin accesarea următorului link:

https://survey.alchemer.eu/s3/90656788/Studiu-sociologic-Straoane-Vrancea