Hotărârea Nr. 11/26.03.2020

Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul primariei si din serviciile din subordinea Consiliului local al comunei Straoane, jud. Vrancea, in 2020