Anunț privind serviciile și numărul estimat al imobilelor care fac obiectul serviciilor de înregistrare sistematică finanțarea VII

Sectoarele cadastrale în care se realizează serviciile și numărul estimat al imobilelor care fac obiectul serviciilor de înregistrare sistematică finanțarea VII