Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială STRAOANE, din județul Vrancea anunță
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 13 și 14
începând cu data de 29.01.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
STRĂOANE.