Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială STRAOANE, din județul Vrancea anunță
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 41,42 și 43
începând cu data de 02.07.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
STRĂOANE.