Hotararea Nr. 59 din 15.12.2023

privind modificarea HCL nr. 56/05.12.2023 privind modificarea HCL nr. 48/14.11.2023 privind participarea comunei STRĂOANE la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei, nr. 1431 din 1 noiembrie 2023 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiția: „Înființare capacități de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile în comuna Străoane, județul Vrancea.”