Hotararea Nr. 57 din 15.12.2023

privind aprobarea mandatării, cu mandat special, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată”, să exercite, în numele și pe seama Unității Administrativ-Teritoriale comuna STRĂOANE, delegarea gestiunii serviciului privind colectarea deșeurilor municipale și transportul acestora la punctele/stațiile de transfer la nivelul Zonei 5 Haret, județul Vrancea, pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vrancea”