Hotararea Nr. 48 din 14.11.2023

privind participarea comunei STRĂOANE la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei, nr. 1431 din 1 noiembrie 2023 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia: ,,Infiintare capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile in comuna Straoane, judetul Vrancea.”