Hotararea Nr. 32 din 24.07.2023

Privind: modificarea HCL nr.56/24.10.2022 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii” MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL’ -în comuna Străoane,judetul Vrancea, aprobat pentru finanţare prin Programul national de investiţii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentănd categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.