Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primarul Comunei Străoane propune spre dezbatere publică textul complet al Proiectului de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Străoane, judetul Vrancea, insotit de referatul de aprobare, proiect ce urmeaza af supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Straoane.
Proiectul de hotarare a fost publicat in data de 12.01.2021 pe site-ul Primariei Comunel Străoane http://comunastraoane.ro/ si la sediu Primariei.
Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primariei Comunei
Străoane din sat Străoane, str. Primariei nr. 13, comuna Strîoane, judetul Vrancea, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail comunastraoane@yahoo.com până la data de 27.01.2021.