Centralizatorul nominal privind punctajele şi rezultatele finale la examenul/concursului organizat în data de 27.02.- 28.02.2023, pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a unui functionar public, din cadrul Compartimentului Urbanism.