Anunt public.

U.A.T. STRAOANE, titular al proiectului: ,, Modernizare drumuri de interes local in comuna Straoane, judetul Vrancea ” – anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului (EIA) de cAtre A.P.M. Vrancea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus – mentionat,. propus a fi amplasat in corn. Straoane, satele Straoane, Repedea şi Muncelu, jud. Vrancea.