Anunț privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 12

Unitatea administrativ-teritorială STRĂOANE, din județul Vrancea anunță
publicarea documentetor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.
12 începând cu data de 27.03.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
STRĂOANE, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară.