Anunț privind organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superioară funcției publice de execuție de inspector clasa l, din compartimentul urbanism al comunei Străoane

U.A.T. comuna Străoane, din județul Vrancea, în conformitate cu prevederile art. 618, alin. 1, alin. 4, alin. 22 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, organizează examenul de promovare în grad profesional pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa l, grad profesional principal, în cadrul compartimentului urbanism, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare locale.