Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială STRAOANE, din județul Vrancea anunță
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1
începând cu data de 18.06.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primîăriei
STRĂOANE.