Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială STRAOANE, din județul Vrancea anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.5,6 9 și 10

incepând cu data de 15.03.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primăriei
STRĂOANE, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicitații
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară.