Hotărârea Nr. 10/26.03.2020

Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații
de Urgență de tip V 1, aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare și aprobarea organigramei
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Straoane.

Mai mult...