Organizare licitație publică pentru închirierea unui teren arabil

Primăria comunei Străoane, cu sediul în comuna Străoane, judeţul Vrancea, organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui teren arabil ce aparține domeniului public al comunei Străoane, în suprafață de 842 mp, situat în tarlaua 38, parcela 2039, cu număr cadastral 52021, satul Străoane, comuna Străoane, județul Vrancea.

Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul Primăriei comunei Străoane. Preţul acestuia este de 25 RON. Documentele necesare participării la licitaţie se vor depune la Registratura Primăriei comunei Străoane până cel mult pe data de 07.05.2019, ora 10:00, licitaţia publică cu strigare urmând a avea loc în data de 07.05.2019, ora 12:00.

În cazul neadjudecării, şedinţa de licitaţie va fi repetată din 7 în 7 zile.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0237 / 674798